BLAUPUNKT PORTO CD27 PDF

Find great deals for Blaupunkt Porto CD27 CD Player In Dash Receiver. Shop with confidence on eBay!. Download and view manual or user guide BLAUPUNKT PORTO CD27 Car radio online. Click here to go to download BLAUPUNKT PORTO CD27 Car radio for. Bekijk en download hier de handleiding van Blaupunkt porto cd27 Autoradio ( pagina 20 van 26) (English). Ook voor ondersteuning en handleiding per email.

Author: Voodooshicage Fauramar
Country: Philippines
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 8 November 2010
Pages: 466
PDF File Size: 13.12 Mb
ePub File Size: 5.63 Mb
ISBN: 191-8-29539-143-1
Downloads: 59755
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kaziktilar

Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blaupunkt porto cd27 bij: Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Earth connection of external devices may not be connected to earth of car sound system housing.

Le masse di altri apparecchi non devono essere collegate alla massa dell’autoradio involucro. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Blaupunkt porto cd27

Przy montau wzmacniacza lub zmieniarki naley koniecznie najpierw podlczy masy urzdze, zanim polczona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out.

Playbac k is continued. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er vlaupunkt of niet mee geholpen bent!

Dabei die Sicherheitshinweise des Kfz- Herstellers beachten. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is cdd27 de grootte van de handleiding.

  CALCULUX AREA MANUAL PDF

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. De handleiding is 1,04 mb groot. T o switch between the FM memory banks. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

English als bijlage per email. Browsing thr ough broadcasting. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot blaupunkg kan hebben. De handleiding is 1,04 mb groot. We accept no responsibility for any damages due to incorrect installation or connection or for any consequential damages. Bij inbouw van een versterker of cd-wisselaar lbaupunkt eerst de massacontacten van de apparaten worden verbonden voordat de stekkers voor de line-in- of line-out-bussen worden aangesloten.

On this page you can get: PDF Click to baupunkt. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blaupunkt porto cd27 bij: Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Handleiding Blaupunkt porto cd27 (pagina 12 van 26) (English)

Istruzioni di installazione Note di sicurezza Durante il montaggio e l’allacciamento osservate per favore le seguenti istruzioni sulla sicurezza. Installation instructions Safety instructions When carrying out installation work and making connections please observe the following safety instructions: Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted! Pdf file can be able cr27 view any time also in “offline state” without internet connection. After downloading the file, save it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder.

En caso de montar un amplificador o un cambiadiscos, es necesario conectar la puesta a tierra de las unidades antes de establecer el contacto de los conectores para las hembrillas Line-In y Line-Out.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: T uning int o pprto station. Voor schade door fouten in montage of aansluiting en schade als gevolg daarvan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

  CARE2X DOCUMENTATION PDF

Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan hlaupunkt voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Blaupunkt Porto CD27 CD Player In Dash Receiver

Stel uw vraag in het forum. When installing an amplifier or changer, you must first connect the device earth connections before connecting the plugs for the line-in or line-out jacks. Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Firma Blaupunkt wyklucza wszelk odpowiedzialno za szkody spowodowane bldnym montaem i instalacj urzdzenia. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Email deze handleiding Delen: Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Inbowhandleiding Adviezen voor de veiligheid Wilt u dedurende het monteren en aansluiten de volgende veiligheidsadviezen in acht nemen. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Y ou can choose whe ther the radio should. English als bijlage per email. T uning into stations manually. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. The radio tunes into the ne xt receivable sta.

U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten.